Wednesday, February 21, 2018

بر بالهای شکسته، رمان، اثر: فرانسیس دبلیو پورِتو ترجمه فارسی: گیل آوایی- On Broken Wings-Persianنام: بر بالهای شکسته
اثر: فرانسیس دبلیو پورِتو
ترجمه فارسی: گیل آوایی
تاریخ: فوریه 2018/ بهمن 1396/هلند
ناشر: گیل آوایی
شماره شابک/ISBN:9789490839055
پیشگفتار،

رُمان " بر بالهای شکسته" اثر فرانسیس دبلیو پورتو، نویسندۀ آمریکاییست که ترجمه فارسیِ آن هم در سه فصل، ولی بیش از هفتصد صفحه،شده است. شادم از اینکه توانستم از پسِ این تعهدِ اخلاقی بر آیم. می گویم تعهد اخلاقی، چون پیش از ترجمه آن به فارسی، با آقای پورِتو برای ترجمه و انتشار( کپی رایت!) تماس گرفته بودم و او نیز پیشنهاد کرده بود پیش از ترجمۀ " بر بالهای شکسته"، رمانِ پیش از آن یعنی " برگزیده " را ترجمه کنم. من نیز پیشنهادش را پذیرفتم و رمانِ برگزیده را به فارسی ترجمه و منتشر کردم( 2015) که نوعی پیش درآمد یا پیش شرطِ ترجمۀ " بر بالهای شکسته " شده بود. و این همان تعهدیست که مانند یک فیل به گوشِ حسی ناخودآگاه در من آویزان مانده بود! و هر چه بود و هست این که هم آن رمانِ "برگزیده"  و هم این رمانِ"بر بالهای شکسته" به پایان رسیدند و من نفس راحتی کشیده و می کشم که از پس آنها برآمده ام!
این که چه شد و چه کردم و چه جان کنده ام تا بتوانم ترجمه های این دو رمان را به انجام برسانم، فراتر از مثنوی هفتاد من است! کاری بسیار بسیار نفسگیر، سخت و دمار درآر بوده که چند و چونِ کار را به شما خوانندۀ گرامی می سپارم.
در این ترجمه هم سعی کرده ام قلم و ساختار اصلیِ داستان بنا به روالی که نویسندۀ آن داشته، حفظ شود. اگرچه فکر می کنم بد نیست به چند نکته در اینجا اشاره کنم:
-     به بخشهایی بر می خوریم که بصورت کج( اوریب )  نوشته شده، این بخشها نشانۀ فکر کردن/باخود حرف زدنِ شخصیتهای داستان است. گاه برای مشخص بودنِ آن و پرهیز از اشتباه در خواندن، بشکلی اشاره کرده ام که با خود گفتن و با خود فکر کردن و.. است اما در متن اصلی چنین نبوده و فقط بشکل کج بوده است.
-     تمام زیر نویسیها، توضیحاتِ گاه در مورد اسطوره ای، اشارۀ تاریخی/حماسه ای، محلی که ممکن بود برای خواننده ناشناخته می ماند، از من است. گاه حتی عکسی از آنچه منظور بوده در زیرنویس هر صفحه آورده ام.
-         اسمها را در ابتداء آمدنِ آن در متن، و به دنبال آن گاه به گاه در بخشها و صفحات دیگر بصورت برجسته نوشته ام.
-     از آوردن اصطلاحات فارسی در برابر اصطلاحاتِ به کار رفته در متن اصلی، خود داری کرده ام تا بتوانم آنچه مصطلح بوده را در فارسی بیاورم اگرچه مفهوم و معنای آن را  در ترجمۀ فارسی برسانم. در این زمینه هم گاه بصورت زیر نویس توضیح داده ام.
-     بسیار پیش آمده که لغت، اشاره و حتی اصطلاحی، در هیچ یک از فرهنگ لغتهای در دسترس و حتی فرهنگ اصطلاحات روزمره نبوده، بسیار گشته و تلاش کرده ام آن را بصورتی در متن بیان کنم اما از به کار بردنِ همسانِ فارسی آن خودداری کرده ام اگرچه گاه به آن اشاره کرده ام.
-     نکته آخر این  که گاه به تکرارِ اسمها بویژه سوم شخص مفرد که در انگلیسی کاملاً متفاوت و مشخص است اما در فارسی یکی یعنی ( او ) است  و هنگام خواندن و دنبال کردن ماجرا اینکه کدام از کدام منظور است، اشتباه می شد به همین دلیلِ ناگزیر، اسمها در بخشی از متن، گاه بیش از آنچه باید، تکرار شده اند.
به هر روی این کار را به آخرش رسانده ام و شادم که هر چه بود و هست، تمام شده است اما اینکه مورد استفاده علاقمندانِ فارسی زبان قرار بگیرد، ماجراییست که باید دید و تعریف کرد!
حسی در من است که دلم می خواهد همینجا بیان کنم و آن این که برای این ترجمه تلاش زیادی کرده ام. زحمت زیادی کشیده ام و براستی امیدوارم در انتشار، باز انتشارِ آن امانتدارانه برخورد شود. این قلم دنبال هیچ سود و زیان مالی یا اسم و رسم و اعتبار و عنوانی نیست، هر چه هست تلاشیست که از روی علاقه صورت گرفته است. نه ادعای ترجمه و مترجمی دارم و نه دنبال شناسه ای عوامانه و خودنمایانه به  هر شکل هستم. کاریست که به همه دوستداران ادبیات داستانی  بویژه ترجمه پیشکش می کنم.

با مهر و  احترام

گیل آوایی
 فوریه 2018/بهمن 1396
هلند

Monday, January 22, 2018

برتولت برشتBertolt Brechtکسی که حقیقت را نمی داند، فقط احمق است
اما
کسی که حقیقت را می داند و آن را دروغ می نامد شیّاد است!
برتولت برشت
A man who doesn't know the truth is just an idiot, but a man who knows the truth and calls it a lie is a crook.”
Bertolt Brecht

Thursday, January 04, 2018

دوشعر فارسی ام با ترجمه انگلیسی - گیل آواییLike a traveler of no travel, no destination
In a no end railway
In a no name station
Sitting on a deserted bench
On a platform of a station where
It is years that my train never passes.
And yet I carry my youth in an untouched – unchanged baggage
With a flaming hope
I'll see the motherland again!
Oh my friend!
The Motherland!

همچون مسافری بی سفر
بی مقصد
راهی بی پایان
در ایستگاهی بی نام
روی نیمکتی پرت
بر سکوی ایستگاهی نشسته ام که از آن
سالهاست قطار من نمی گذرد!
و هنوزجوانی می کشم در کوله ای بکر بی تغییر
با شعله کشانِ امیدی در من
که باز می بینم خاک مادری!
آه دوست من!
خاک مادری!
.
2
Once again
I'm combing the unkempt tress of loneliness
A sightseeing window takes my eyes
Time to time
From one side to another
.
It seems,
as I'm looking for a lost song's note
.
Silence is felt like a stormy sea
Wavy
Clamorous
no coast, no horizon!
.
By GilAvaei
 شانه می زنم باز
پریشانگیسوی تنهایی.
پنجره ای به تماشا
نگاه مرا می دزدد
گاه
از این سو تا آن سو چشم  می گردانم
گویی نُتِ گمشده ای می جویم!

سکوت
همچون دریایی طوفانی
موج موج
پر خروش
بی ساحل
بی کرانه!
.
گیل آوایی

Thursday, November 16, 2017

کارمینا بوراناCarmina Burana، اثر: کارل اورف - ترجمه فارسی: گیل آوایی


پیشگفتار

سالهاست که به شور وُ حال کارمینا بورانا دل داده ام اما  آنچه که در آن خوانده می شود را ندانسته ام. چندی پیش دنبال معنی سرودها بودم و فقط نخستین سرود آن را یافتم که به فارسی ترجمه شده در حالیکه مجموعه ی سرودهای کارمینا بورانا 24 سرود است. و همین شد که وسوسه ی سمجی به جانم افتاد تا آنها را به فارسی ترجمه کنم و  کردم هم!
وقتی ترجمه این سرودها را تمام کردم، به نظرم رسید شناسه های دیگری از جمله زندگینامه ی کارل اورف و نیز تاریخچه ای از سرودها را همراه کنم که خوشبختانه آنها را در ویکیپدیای فارسی یافتم و به همان بیان، بی دستکاری و ویرایش، در اینجا آورده ام. و از ترجمه ی دوباره ی متن انگلیسیِ آنها خودداری کرده ام.
این را هم یادآور شوم که تمامی زیرنویسها از سوی من است و آنها را برای آگاهی بیشتر و درک بهتر برخی اشاره ها و نامها و بیانهای در سرودها، به ترجمه افزوده ام.
امیدوارم ترجمه ی فارسیِ این سرودها مورد استفاده ی علاقمندان فارسی زبان قرار گیرد.

با مهر و احترام


گیل آوایی
پنجشنبه ۱۸ آبان ۱۳۹۶ - ۹ نوامبر ۲۰۱۷

این اثر با فورمات پی دی اف در سایت مدیافایر منتشر شده است.

برای دریافت/دانلود کردن ترجمه فارسی آن همراه با متن لاتین و انگلیسی اینجا کلیک کنید.

برای دریافت/دانلود کردن ترجمه فارسی بدون متن لاتین و انگلیسی اینجا کلیک کنید.

Saturday, October 14, 2017

چندهایکوی پاییزی با متن اصلی ( ژاپنی/انگلیسی) و فارسی! - گیل آوایی


این هم حاصلِ کار شنبه ای که از صبح درگیرش شدم! و حیفم آمد نیمه کاره رهایش کنم. هر چه هست شاید قابل استفاده دوستان باشد:
چندهایکوی پاییزی با متن اصلی ( ژاپنی/انگلیسی) و فارسی!
.

Wednesday, August 23, 2017

a short poem( persian&english) by GilAvaeiآرزوهای بزرگ را
با انگشتان کوچکت شمردم
خنده های تو بود و انتظار من.

بازخواهی شمرد
آرزوهای بزرگ را
یاد می کنی از من.

آیا می دانی،
برای خنده های تو
دلم تنگ می شود!؟


 .
I've counted the big wishes by your little fingers.
There were your laughing and my waiting.

You'll count the big wishes and you'd remember me.

But do you know,
I miss your laughing!?
 .
By: GilAvaei

Friday, June 23, 2017

چند شعر همراه با زندگینامۀ اینگرید یونکرIngrid Jonker شاعر هلندی تبارِ افریقای جنوبی

چند شعر همراه با زندگینامۀ
اینگرید یونکرIngrid Jonker
شاعر هلندی تبارِ افریقای جنوبی
برگردان فارسی: گیل آوایی
آدینه 12 مهرماه 1392 برابر با 4 سپتامبر2013

Saturday, June 10, 2017

انتشار دو داستان از الیس مونرو و یوکو اوگاوا/ ترجمه فارسی: گیل آوایی
دو داستان
1- برخی زنها از  الیس مونرو
2- کافه تریا در شب و استخر در باران
از یوکو اوگاوا Yoko Ogawa /ترجمه از ژاپنی به انگلیسی:
استیفن اسنایدر Stephen Snyder
.
ترجمه فارسیِ دو داستان: گیل آوایی
.

Tuesday, April 25, 2017

دروغ شیرین/حقیقت تلخ - گیل آوایی

Some time, just some time! A sweet lie is better than a bitter truth! Isn't it?
گاهی، فقط گاهی!، دروغ شیرین بهتر از حقیقت تلخ است! نیست!؟