Friday, March 03, 2017

" قلمِ آزاد/آزادی قلم"


بهانه ای برای پخش دو پاره ی زیبا از " رقص پنبه" اثر گاراگاریف که با پاره ی نخست آن سرود زیبای " بیا جلوه کن ای هماره یاد" ساخته شده است. امیدوارم لذت ببرید. طرح و حسی که برای گرفتن عکسهای با قلم داشته ام و اسمش را " قلمِ آزاد/آزادی قلم" گذاشته ام را با این ویدئو همراه کرده ام شاید خوش داشته باشید.