Saturday, May 25, 2013

فیلمنامۀ " پُلهای مدیسن کانتی" نوشتۀ ریچارد گریونیز- برگردان فارسی: گیل آواییپلهای مدیسن کانتی، فیلمنامه The Bridges of Madison County
نویسنده: ریچارد گریونیز Richard LaGravenese
براساس رمانی به همین نام اثر رابرت جیمز والر Robert James Waller
برگردان فارسی: گیل آوایی

Thursday, May 09, 2013

مجموعۀ چهارداستان از سه نویسنده - برگردان فارسی: گیل آوایییک اشاره بر این ترجمه:
چهار داستان از سه نویسنده، دوریس لسینگ Doris Lessingدو داستان، روبرتو بولانو Robert‌Bolaño‌و لئونارد مایکلز Leonard Michaels، هر کدام یک داستان، را در این مجموعه قرار داده و منتشر کرده ام.
به روال همیشگیِ ترجمه هایم، تلاش کرده ام زبان داستانیِ نویسنده و نیز همخوانیِ متن فارسی با اصل داستان، حفظ شود.
جهت سهولت در تلفظ اسامی، مترادف انگلیسیِ آنها و نیز دانسته هایی در رابطه با برخی واژه ها یا اسمها را بصورت پانویس در هر صفحه قرار داده ام که در اصل متن چنین توضیحاتی نبوده است.
متن اصلی(انگلیسی) را هم بدنبال هر متنِ فارسی قرار داده ام شاید به کار آمد.
این که چه از کا ردر آمده باشد، به شما خواننده گرامی وا می گذارم.

با مهر

گیل آوایی
ماه مه 2013/اردیبهشت 1392

مجموعۀ فوق در برگیرنده خلاصه ای از زندگینامۀ نویسندگان و داستانهای زیر است:
زندگینامه دوریس لسینگ
اتاقی از آن خود، دوریس لسینگ
حمله ملخها، دوریس لسینگ
اشاره ای به زندگینامه روبرتو بولانو
تجسم لالو کورا، روبرتو بولانو
اشاره ای به زندگینامه لئونارد مایکلز
کریپتولوژی، لئونارد مایکلز

 برای دانلودِ این مجموعه همینجا کلیک کنید