Friday, January 21, 2011

یارانه های نقدی ِ آیت الله ها و مفتخورزادگان موسوم به آقازاده ها، چقدر است!؟ - گیل آوایی

 بسیارانی از ما شنیده و فراوان هم شنیده ایم گفته اند چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است. این را نه فقط ما که همان تحفه های لمیده در مغاکهای حوزه های بقول خودشان علمیه! اما بقول من و مایی چون من، حوزه های جفنگیه! نیز حتی در منبرها و وعظهاشان گفته اند: چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است

این را داشته باشید، حکومت اسلامی را ببینید که مشروعیت و موجودیت و هویت و فرمانبرداری از صاحب زمان و قانونیت خویش را از اسلام می گیرد اما بر جان و مال ملت و مملکتی چنگ انداخته به هیچ یک از مردم و فرهیختگان و برگزیدگان آن پاسخگو نیست اما به هر خرابه ی خرافه فکنی ای از مسجد و منبر گرفته تا چاه جمکران و گنبد و بارگاه امام و امامزده از کیسه ی همین ملت و مملکت دست ودلبازانه می بخشد و بالا می کشد وهزینه می کند و کش می رود و خرافه می پراکند و در اوج وقاحتی که فقط برازنده ی حکومت اسلامیست، نسبت به فقر کمر شکن مردم و سفره خالی مردم نه تنها رحم نمی کند بلکه برای حل ساده ترین معضل معیشتی مردم وا می ماند.

همه ی ما بحث یارانه ها و قطع یارانه ها و پرداخت یارانه های نقدی را شنیده ایم. تنها صدای اعتراض علنی را هم از دهان فریبرز رئیس دانا، استاد اقتصادمان، شنیدم که چه برنامه ریاکارانه و خانمان برباد دهیست ولی علیرغم اثرات خانه خراب کن این برنامه که رئیس باصطلاح جمهور ابله حکومت اسلامی، همچنان بر طبل بلاهت و وقاحت اسلامی اش می کوبد و مردم تهیدست را از لقمه ی نان شب محروم می دارد و سرنخ همه ی واردات و صادرات و صنایع و منابع مالی/ اقتصادی کشور را به دست غارتگران سیری ناپذیر ِلمپنِ همین حکومت می دهد که کمر به نابودی میهن و ملت بسته اند و بر کوچک و بزرگ این مملکت رحم نمی کنند.

اصل برنامه یارانه یا سوبسیدهای دولتی چیزی نیست که در کشوری نباشد. یعنی در هر کشوری که بخواهید انگشت بگذارید بنوعی از سوی دولت یارانه یا سوبسید وجود دارد. در کشوری، دولت آن کشور برای تشویق و بالابردن تولید کشاورزی به بخش کشاورزی یارانه اختصاص می دهد، به بخش آموزش و درمان یارانه می دهد به بخش تولید صنایع یارانه می دهد و همینطور بخشهای دیگر مثل تحقیق و تحصیل و فرهنگ جامعه بنوعی تحت حمایتهای مالی دولت قرار می گیرد و این حمایتها نیز در کشورهای با ساختار دمکراتیک و قانونمند از سوی دولت برسی و کارشناسی و به روز می شود و به تایید پارلمان آن کشور می رسد( یعنی به تناسب تورم و شرایط اقتصادی و درآمدها و نظایر آن بازبینی و توازن لازم ایجاد می گردد) و برای اجرا به دولت ابلاغ می شود.

ولی همین یارانه ها در کشور بلا زده ی ما نه تنها قطع می شود بلکه به ریاکارانه ترین شکل نیز اجرا می گردد و با کمال وقاحت و فریبکاری قیافه حق بجانب هم می گیرند.


نگاهی گذرا به اختصاص بودجه از خزانه ملت! برای ساخت مصلی، گنبد امامها و امامزاده ها ( که از خیر سر ابلهان مثل قارچ همه جا، جا خوش کرده اند حتی در بهترین نقاط طبیعی!)، مساجد، انتشار کتابهای صد من یک غاز، رسانه هایی از نوع کیهان لمپن تر از خامنه ای!، واردات ِ هر بنجلی از پرده بکارت آقازاده ها بخوانس حرامزاده ها! گرفته تا نخود و لوبیا و برنج و عسل سرطانزا و چه و چه! که کمر تولید و صنعت ملی را شکسته است، بخوبی نشان می دهد که قطع یارانه از کجا و پرداخت نواله ای از بخشی از آن قطع شده ها! به مردم که ازکیسه مردم دزدیده شده است نه تنها پرده از فریبکاری حکومت اسلامی بر می کشد بلکه چنان فاجعه ای را پیش رو می گذارد که غارت منابع ملی در داخل شکم سیری ناپذیر این جانیان را پر نمی کند بلکه به اعتبارات و وامها و گردن گذاشتن به شرایط منابع مالی جهانی باز هم ازکیسه همین مردم بلازده نه تنها ظرفیتهای کنونی مملکت را غارتگرانه بالا می کشند بلکه از اعتبار نسلهای آینده نیز خرج می کنند بدین معنی که نسلهای آینده نیز بدیهی ها و عملکردهای غارتگرانه ی این جانیان را باید تاوان دهند. قطع یارانه ها از سوخت ( بنزین و نفت و گاز و......)، قطع یارانه ها ( به هرشکل) از قند و شکر و مرغ و گوشت و..... اکر در راستای تامین سرمایه گذاریها در بخش کشاورزی، دامپروی و کلا صنایع زیر بنایی و استراتژیک کشور بود باز می شد سنگی به دل گذاشت که سختی و گرسنگی ها و محرومیت را در یک مدت مشخص برنامه ریزی شده تحمل نمود و پذیرفت اما وقتی از شیر مرغ تا جان آدمیزاد وارد می شود و هر آشغال چینی بازار ایران را اشباء می کند و اقلام وارداتی چنان گسترده و پیش پا افتاده است که در یک کلام توهین به ملت و مملکت و حتی بسیار حقارت آمیزاست، دم خروس از زیر عبای خامنه ای و مافیای بیت رذالتش، بیرون می زند که اینها مانند بسیاری از ادعاهای دهن پرکن، چه ریاکارانه به تاراج همه ی دار و ندار ایران و ایرانی نشسته اند
همه اینهایی که اشاره رفت گذشته از آن فریبکاری ذاتی ِحکومت اسلامی، در جهت بالاکشیدن غارتگرانه داروندار ملت و میهنمان، یک نکته را روشن می کند که سوبسیدها یا همان یارانه ها که قطع می شود، قطع یارانه ها نه فقط برای مردم و صنایع و تولید وجنبه هایی از این دست بلکه باید کلیه بخشهای اسلامی این حضرات را نیز در بر بگیرید یعنی نه به مسجد و حوزه علمیه ای از کیسه مردم ببخشند و نه به آیت الله و مرجع و عمامه بسری با هر بهانه یا با هر دلیلی که بگویی. وقتی مردم نیازمند لقمه نانی هستند وقتی که فرزند ایرانی از بیکاری و فقر خود را به آتش می کشد، دارایی این مملکت را خرج مصلی و گنبد و آخوند پروری کردن باید قطع شود بعبارت دیگر هیچ حوزه و مرکز آخوند پروری، هیچ انجمن و تکیه و صندوقهای واهی دینی نباید از کیسه ملت بودجه یا یارانه بگیرند. هر گونه کمک به این مراکز از کیسه ملت، قطع شود نه تنها که قطع شود بلکه همه ی آیت الله ها و مساجد و حوزه های علمیه و مراجع تقلید از هرگونه تبادلات مالی تحت هر نام خمس و ذکات و سهم امام و نذورات باید به دولت مالیات نیز بپردازند

وقتی ملتی برای شام شبش معطل است هزینه های چاپ و انتشار کتب دینی صدمن یک غاز!!! کمک به حوزه های علمیه و معاف بودن همه ی این مفت خوری ها باید قطع شود و این همان گفتمان آغازین است :چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است.

تردیدی نیست که حکومت اسلامی فریبکارتر، بی ریشه تر، بی مسئولیت تر از آن است که بتواند یا حتی بخواهد یک قدم راست بگذارد. همه ی این خدا فروشیها و صاحب زمان بازیها برای سرکیسه کردن مردم، به خاک سیاه نشاندن مردم برای هرچه بیشتر غارت کردن ایران و ایرانیست. وقتی به عملکرد و یاوه بافی های شان و دو دستی چسبیدن به ریسمان الهی و وحدت برای قتل و غارت و کشتار مردم و بالا کشیدن هر آنچه که بتوانند، دیدن حسالهای نجومی همین جانیان که مثلن فلان آیت الله در حساب بانکی خارج از کشور( داخل کشور را خودشان سرپوش گذاشته اند با مزدوران نواله گیرشان!) در می یابی که اینهمه ماجرای ولایت و رهبر و دفتر و دستک برای چه و از کجا آب می خورد

نگاهی به این فهرست شاید بخشی از غارت این جانیان را بنمایاند و مشت نمونه خروار است. با نگاه به این گزارش از وضعیت حسابهای حکومت مالیخولیای اسلامی، به فریادهای ما دیروز برچسب شایعه پراکن و وابسته به امریکا و اسرئیل و آسمان ریسمان بافتن می زدند اما افشاگریها و آشکار شدن دزدیهای نجومی و در یک کلام حاکمیت اسلام ناب محمدی بر همگان چنان آشکار و رسوا می شود که وقیحانه به تیغ سانسور و لاپوشانی قرار می دهند.

آیا یک نفر! یک نفر در این حکومت جهل و جنون نیست بگوید که یک آیت الله از کجای..........اینهمه پول آورده است آنهم به دلار و یورو و پوند در حسابهای بانکی خارج از کشور!!!؟

شاید آنانی که هنوز سنگ عدل علی و قسط و برابری اسلامی و دین و ایمان اسلامی به سینه می زنند! پاسخی به این همه جنایت و غارت حکومت اسلامی داشته باشند! تا دریابند از حرف تا عمل، کجای کارند!

توجه شما را به این فهرست که منبع آن نیز در زیر گزارشش آمده جلب می کنم شاید درد این قلم رااز دیدن اشک دختر بچه ای که به هنگام مصاحبه می گریست و غرورش را در تُن صدای بغض آلودش می پوشاندو از بخواب رفتن بی شامش می گفت. شام یعنی همان لقمه نانی که همسایه هایش می رساندند اما نرسید و گرسنه خوابش برده بود. وای اگر سیل خروشان اشکهای فرزندان میهنم جاری شود!با مهر

گیل آوایی

ژانویه 2011

فهرستی از میلیاردها دلار، یورو، پوند، دزدیده شده از مردم ایران توسط مقامات حکومت اسلامی که در خارج از ایران مخفی شده استBILLIONS STOLEN BY IRANIAN REGIME AND HIDDEN OVERSEAS! -
میلیاردها پول دزدیده شده توسط سران حکومت اسلامی در ایران

by Secular Democracy & Human Rights For IRAN on Wednesday, January 19, 2011 at 10:03am

بیش از شصت عضو رژیم ایران از طریق فعالیتهای اینترنتی کشف شده اند که مردم ایران پول دزدیده اند. پولهای دزدیده شده بصورت پوند، دلار و یورو در بانکهای خارج از ایران نگهداری می شود. پولهای فوق از این قرارند

More than 60 members of the Iranian Regime have been exposed by internet activists as having stolen money from the people of Iran. This money is now being held as billions of dollars, British pounds and Euros in banks outside Iran. It amounts to more than :
یک میلیارد دلار امریکا
چهار میلیارد یورو
یک میلیارد پوند
ONE BILLION US DOLLARS
4 BILLION EUROS
1 BILLION POUNDS STERLING

فهرست کامل در برگیرنده اسامی برخی از مهمترین اعضاء حکومت اسلامی شامل رئیس مجلس شورای اسلامی ( علی لاریجانی 16 میلیون دلار و 297میلیون یورو) و مصباح یزدی (مشاور و الهام بخش دینی پسر خامنه ای و یکی از پرطرفدارترین برخورد شدید و خشن با تظاهرکنندگان در اعتراضات صلح آمیز) که جمعن 137 میلیون دلار و 110 میلون یورو و 65 میلیون پوند انگلیس در نقاط مختلف جهان ذخیره شده است

The full list contains names of some of the most prominent members of the Regime, including Speaker/Leader of the Parliament, Ali Larianji (16 milloin US dollars and 297 million Euros) and Mesbaah Yazdi (Spiritual/religious adviser to Supreme Leader Khamenei's son, and one of the most vocal mullahs in the country calling for harsh retribution against peaceful protestors) who has a total of 137 million US dollars, 110 million Euros and 65 million UK pounds stashed around the World.

فهرست کامل پولهایی که تا کنون ردگیری شده اند بشرح زیر است. این اطلاعات از یک منبع موثق و قابل اعتماد بدست آمده که نقش و مسئولیت بالایی در صنعت بانکداری خاورمیانه دارد. مشخصات او بدلایل مشخص باید پوشیده بماند

The full list of the money that has been traced so far is given below. The information comes from a highly-respected and credible source who has a highly-placed role within the banking industry in the Middle East. For obvious reasons, his/her identity must remain protected.

» پنجاه و پنج میلیون و هفتصدهزار دلار غلامحسین الهام
25 میلیون دلار در دبی
13 میلیون دلار در ترکیه
17 میلیون دلار در سوئیس
700000دلار در بیروت
Gholam Hossein Elham : 55.7 million USD
25m USD in Dubai
13m USD in Turkey
17m USD in Switzerland
0.7m USD in Beirut

س.ح. پناهیان » یازده میلیون دلار و چهار میلیون یورو
11 میلیون دلار و 4 میلیون یورو
11 میلیون دلار در بانک شریعت
4 میلیون یورو در مالزی
S.H. Panahian: 11 million USD; 4 million Euros
11m USD in the Islamic Bank of Sharjeh
4m Euros in Malaysia

مسعود کاظمی » چهل و نُه میلیون و دوریست هزار دلار
45 میلیون یورو در آلمان
4 میلیون دویست هزار دلار در دبی
Masoud Kazemi: 49.2 million USD
45m Euros in Germany
4.2m USD in Dubai


علی هاشم بهرام امانی » بیست و هشت میلیون و دویست هزار دلار و یازده میلیون یورو
پنج میلیون دویست هزار دلار در کویت
یازده میلیون یورو در بلژیک
23 میلیون دلار در دبی
مبلغ نا مشخصی در سوئیس
Ali Hashemi Bahramani: 28.2 million USD; 11 million Euros
5.2m USD in Kuwait
11m Euros in Belgium
23m USD in Dubai
An unknown amount in Switzerland


محمد محمدی» بیست و نُه میلیون دلار و هشت میلیون یورو
دوازده میلیون دلار در دبی
هفده میلیون دلار در کویت
هشت میلیون یورو در ترکیه
Mohamad Mohamadi: 29 million USD; 8 million Euros
12m USD in Dubai
17m USD in Kuwait
8m Euros in Turkey

مهدی احمدی نژاد» چهل و چهار میلیون دلار و سصت و سه میلیون یورو
هیجده میلیون یورو در بلژیک
چهل و پنج میلیون یورو در سوئیس
چهل و چهار میلیون دلار در بانک اسلامی شارجه
Mehdi Ahmadi Nejad: 44 million USD; 63 million Euros
18m Euros in Belgium
45m Euros in Switzerland
44m USD in the Islamic bank at Sharjeh


نازیه خامنه ای » هفت میلیون دلار و شصت و پنج میلیون یورو و صد و بیست و دو میلیون پوند
هفت میلیون دلار در ترکیه
شصت و پنج میلیون یورو در آلمان
صد و بیست پوند در بریتانیا
Naziyeh Khamenehiee : 7 million USD; 65 million Euros, £122 million sterling
7m USD in Turkey
65m Euros in Germany
122m pounds sterling in Great Britain


صادق محصولی » بیست و چهار میلیون دلار و هفده میلیون یورو
چهارده میلیون یورو در امارات متحده عربی
بیست و چهار میلیون دلار در ترکیه
سه میلیون یورو در مالزی
Sadegh Mahsouli: 24 million USD; 17 million Euros
14m Euros in the United Arab Emirates
24m USD in Turkey
3m Euros in Malaysia


مجتبی خامنه ای» هفتصد و شصت و شش میلیون دلار و دو میلیارد و دویست میلیون یورو و یک میلیارد پوند
یک میلیارد پوند در بریتانیا( این مبلغ در بریتانیا بلوکه شده است)
دو میلیارد و دویست میلیون یورو در آلمان
هفتصد و شصت و شش میلیون دلار در قطر
مبلع نا مشخصی در سوئیس
Mojtaba Khameneiee: 766 million USD; 2.2 BILLION Euros; £1 BILLION sterling; +
1 Billion pounds sterling in Great Britain (this has been blocked)
2.2 Billion Euros in Germany
766m USD in Qatar
An unknown amount in Switzerland


حسین معادی خواه » بیست و دو میلیون دلار و چهل و پنج میلیون یورو بشرح زیر:
پانزده میلیون دلار در کویت
چهل و پنج میلیون یورو در اطریش
هفت میلیون دلار در امارات متحده عربی
Hossein Ma`adi khah: 22 million USD; 45 million Euros
15m USD in Kuwait
45m Euros in Austria
7m USD in the United Arab Emirates


عیسی کلانتری » یک میلیون و دویست هزار دلار و سه میلیون و دویست هزار یورو
سه میلیون و دویست هزار یورو در بلژیک
یک ملیون و دویست هزار دلار در ایتالیا
Isa Kalantari: 1.2 million USD; 3.2 million Euros
3.2m Euros in Belgium
1.2m USD in Italy


حسین طائب» صدو بیست و دو میلیون دلار و چهل و دو میلیون یورور
صد و بیست میلیون دلار در امارات متحده عربی
چهل و دو میلیون یورو در ایتالیا
Hossein Taeb: 122 million USD; 42 million Euros
122m USD in the United Arab Emirates
42m Euros in Italy


مسعود حجاریان » صدو پنج میلیون و هفتصد هزار دلار
نود و دو میلیون دلار در اطریش
سیزده میلیون و هفتصد هزار دلار در قطر
Masoud Hajarian Kashani: 105.7 million USD
92m USD in Austria
13.7m USD in Qatar


سردار احمد وحیدی» دویست و نوزده میلیون دلار
سی و دو میلیون دلار در امارات متحده عربی
شصت و پنج میلیون دلار در ترکبه
صدوبیست و دو میلیون دلار در آلمان( این مبلغ بلوکه شده است)
Sardar Ahmad Vahidi: 219 million USD
32m USD in the United Arab Emirates
65m USD in Turkey
122m USD in Germany (this has been blocked)


عباس کدخدایی » سی و نُه میلیون و یکصدهزار دلار و دو میلیون و پانصدهزاریورو
دو میلیون و پانصد هزار یورو در ایتالیا
هفت میلیون و یکصد هزار دلار در کویت
سی و دو میلیون دلار در دبی
Abas Kadkhodaiee: 39.1 million USD; 2.5 million Euros
2.5m EU in Italy
7.1m USD in Kuwait
32m USD in Dubai


مجتبی مصباح یزدی» چهارصد و پنج میلیون دلار و پنجاه و پنج میلیون یورو
صد و هشتاد و چهار میلیون دلار در دبی
دویست و بیست و یک میلیون دلار در شرکت النخل
پنجاه و پنج میلیون یورو در اسپانیا
Mojtaba Mesbaah Yazdi: 405 million USD; 55 million Euros
184m USD in Dubai
221m USD in the Alnakhl Corporation
55m Euros in Spain


علی مصباح یزدی» صد و سی و هفت میلیون دلار و صد و ده میلیون یورو و شصت و پنج میلیون پوند
چهل و پنج میلیون دلار در امارات متحده عربی
هفده میلیون دلار در ترکیه
شصت و پنج میلیون پوند در بانک بارکلی در بریتانیا
شصت و پنج میلیون دلار در افریقای جنوبی
صد و ده میلیون یورو در آلمان
Ali Mesbaah Yazdi 137 million USD; 110 million Euros; £65 million sterling
45m USD in the United Arab Emirates
17m USD in Turkey
65m Pounds sterling in Barclays Bank, Great Britain
75m USD in South Africa
110m Euros in Germany


حسین فیروز آبادی » پانصد و پنج میلیون دلار
سیصد و بیست میلیون دلار در مالزی
شصت و پنج میلیون دلار در امارات متحده عربی
صد و سه میلیون دلار در کویت
هفده میلیون دلار در ترکیه
مبلغ نامشخصی در حساب بانکی در سوئیس
Hessin Firouz Abadi: 505 million USD
320m USD in Malaysia
65m USD in the United Arab Emirates
103m USD in Kuwait
17m USD in Turkey
Unknown amount in account in Switzerland


پرویز فتاح» سی و هشت میلیون دلار و پنج میلیون و دویست هزار یورو
شانزده میلیون دلار در ترکیه
پنج میلیون و دویست هزار یورو در ترکیه
بیست و دو میلیون دلار در سوئیس
Parviz Fatah: 38 million USD; 5.2 million Euros
16m USD in Turkey
5.2m Euros in Turkey
22m USD in Switzerland

حسین شجونی» صد و بیست وچهار میلیون و هفتصد هزار دلار
شصت و شش میلیون و پانصد هزار دلار در دبی
سی و نُه میلیون دلار در کویت
یازده میلیون و دویست هزار دلار در بیروت
هشت میلیون دلار در مالزی
Hassan Shajooni: 124.7 million USD
66.5m USD in Dubai
39m USD in Kuwait
11.2m USD in Beruit
8m USD in Malaysia

ح. عسگر اولادی» هشتصد و پنجاه و سه میلیون دلار و صد و بیست میلیون یورو
صد و هفتادو دو میلیون دلار در بلژیک
صدو بیست میلیون یورو در آلمان
چهارصد و بیست میلیون دلار در شرکت النخل
چهل و دو میلیون دلار در ترکیه
دویست و نوزده میلیون دلار در مالزی
مبلغ نامشخصی در یک حساب سری در سوئیس
H Asgar Oladi: 853 million USD; 120 million Euros
172m USD in Belgium
120m Euros in Germany
420m USD in the Alnakhl Company
42m USD in Turkey
219m USD in Malaysia
Unknown amount in a secret bank account in Switzerland

حسین جنتی» چهارصد و هفتاد میلیون دلار
دویست و هشتادو هشت میلیون دلار در دبی
مبلغ نامشخصی در یک بانک در ترکیه که با دویست میلیون دلار تضمین شده است
صدو پنجاه میلیون دلار در ژاپن
سی و دو میلیون دلار در مالزی
Hossein Jannati: 470 USD
288m USD in Dubai
An unknown amount in a bank in Turkey which has been guaranteed for 200m USD
50m USD in Japan
32m USD in Malaysia

سکینه خامنه ای» صد و پنجاه میلیون دلار
بیست و پنج میلیون دلار در مالزی
چهارده میلیون دلار در قطر
صدو دوازده میلیون دلار در دبی
Sakineh Khamenehie: 151 million USD
25m USD at Malaysia
14m USD in Qatar
112m USD in Dubai

اسفندیار رحیم مشایی» هفتادو هشت میلیون و دویست هزار دلار
پنج میلیون و دویست هزار یورو در آلمان
سی و دو میلیون یورو در ایتالیا
چهل و یک میلیون دلار در دبی
Esfandyar Rahim Mashaiee: 78.2 million USD
5.2m Euros in Germany
32m Euros in Italy
41m USD in Dubai

ح.محمدی عراقی پنجاه میلیون و هشتصدهزار دلار و پنجاه و شش میلیون یورو
چهل و هشت میلیون و چهارصد هزار دلار در دبی
دو میلیون و چهارصد هزار دلار در بیروت
پنجاه و شش میلیون یورو در اسپانیا
H Mohamadi Araghi: 50.8 million USD; 56 million Euros
48.4m USD in Dubai
2.4m USD in Beirut
56m Euros in Spain

علی اکبر ولایتی» سیصد میلیون دلار و شش میلیون یورو
دویست و چهل و چهار میلیون دلار در آلمان
شش میلیون یورو در اطریش
پنجاه و شش میلیون دلار در مالزی
Ali Akbar Velayati: 300 million USD; 6 million Euros
244m USD in Germany
6m Euros in Austria
56m USD in Malaysia


محمد محمدی ری شهری» چهارصدو ده میلیون دلار و چهل و سه میلیون یورو
دویست و چهل و یک میلیون دلار در شرکت النخل
صد و بیست و یک میلیون دلار در دبی
چهل و هشت میلیون دلار در آلمان
چهل و سه میلیون یورو در ایتالیا
Mohamad Mohamadi Reyshahri : 410 million USD; 43 million Euros
241m USD in the Alnakhl Company
121m USD in Dubai
48m USD in Germany
43m Euros in Italy

محسن هاشمی بهرامانی» سی و پنج میلیون دلار و شصت و پنج میلیون یورو
سی و پنج میلیون دلار در امارات متحده عربی
شصت و پنج میلیون یورو در بلژیک
Mohsen Hashemi Bahramani: 35 million USD; 65 million Euros
35m USD in the United Arab Emirates
65m Euros in Belgium

معصومه هاشمی ثمره» شانزده میلیون ونهصد هزار دلار
یازده میلیون دلار در قطر
پنچ میلیون ونهصد هزار دلار در مالزی
Masoomeh Hashemi Samareh: 16.9 million USD
11m USD in Qatar
5.9m USD in Malaysia

علی لاریجانی» شانزده میلیون دلار و دویست و نودو هفت میلیون یورو
صدو هشتادو پنج میلیون یورو در اطریش
شانزده میلیون دلار در امارات متحده عربی
صد و دوازده میلیون یورو در مالزی
Ali Larijani: 16 million USD; 297 million Euros
185m Euros in Austria
16m USD in the United Arab Emirates
112m Euros in Malaysia

عباس آخوندی» چهارده میلیون و دویست هزار دلار
نه میلیون دلار در امارات متحده عربی
چهل و چهار میلیون دلار در کویت
نود و دو میلیون دلار در مالزی
Abas Akhondi: 14.2 million USD
9m USD in the United Arab Emirates
5.2m USD in the Bank of Beruit


محسن رفیق دوست» دویست و شصت و پنج میلیون دلار
صدو بیست و نه میلیون دلار در بلژیک
چهل و چهار میلیون دلار در کویت
نود و دو میلیون دلار در مالزی
Mohsen Rafighdoust: 265 million USD
129m USD in Belgium
44m USD in Kuwait
92m USD in Malaysia


حمید حسینی » سی میلیون دلار و هشتاد و دو میلیون یورو
سی میلیون دلار در مالزی
هشتاد و دو میلیون دلار در اسپانیا
Hamid Hosseini: 30 million USD; 82 million Euros
30m USD in Malaysia
82m Euros in Spainمحمد حسینی » بیست و چهار میلیون دلار و یازده میلیون پوند
چهارده میلیون دلار در امارات متحده عربی
هفت میلیون دلار در کویت
سه میلیون دلار در ترکیه
یازده میلیون پوند در بریتانیا
Mohamad Hosseini: 24 million USD; £11 million sterling
14m USD in the United Arab Emirates
7m USD in Kuwait
3m USD in Turkey
11m Pounds Sterling in Great Britain

محمد حسینی» چهارده میلیون دلار
سه میلیون و دویست هزار دلار در ترکیه
یازده میلیون وچهارصد هزار دلار در کویت
Mahmoud Hosseini: 14.6 million USD
3.2m USD in Turkey
11.4m USD in Kuwait

مجتبی هاشمی ثمره» دویست میلیون دلار و بیست و هشت میلیون یورو
بیست و هشت میلیون یورو در اسپانیا
هفتادو شش میلیون دلار در امارات متحده عربی
صد و بیست و چهار میلیون دلار در مالزی

Mojtaba Hashemi Samareh: 200 million USD; 28 million Euros
28m Euros in Spain
76m USD in the United Arab Emirates
124m USD in Malaysia

کامران دانشجو» هفت میلیون و دویست هزار دلار و هفتاد و شش میلیون یورو
هفتاد و شش میلیون یورو در اطریش
هفت میلیون و دویست هزار دلار در مالزی

Kamran Daneshjou: 7.2 million USD; 76 million Euros
76m Euros in Austria
7.2m USD in Malaysia


احمد رضا رادان» دویست و هشتاد و چهار میلیون دلار
نود و هشت میلیون دلار در امارات متحده عربی
شصت و پنج میلیون دلار در کویت
صد و بیست و یک میلیون دلار در افریقای جنوبی
Ahmad Reza Radan : 284 million USD
98m USD in the United Arab Emirates
65m USD in Kuwait
121m USD in South Africa


یداله جوانی» بیست و هفت میلیون دلار و بیست و سه میلیون یورو
بیست و دو میلین دلار در امارات متحده عربی
پنج میلیون دلار در هند

بیست و سه میلیون یورو در پرتغال
Yadollah Javani: 27 million USD; 23 million Euros
22m USD in United Arab Emirates
5m USD in India
23m Euros in Portugal

غلامرضا فیاض» صدو پنج میلیون و نهصد هزار دلار
شصت و پنج میلیون دلار در مالزی
چهل میلیون و نهصد هزار دلار در کویت
Gholam Reza Fayaz: 105.9 million USD
65m USD in Malaysia
40.9m USD in Kuwait


علی رضا فیاض » بیست و سه میلیون دلار و بیست وچهار میلیون یورو
بیست و سه میلیون دلار در امارات متحده عربی
هفده میلیون یورو در ترکیه
هفت میلیون یورو در ایتالیا
Ali Reza Fayaz: 23 million USD; 24 million Euros
23m USD in the United Arab Emirates
17m Euros in Turkey
7m Euros in Italy


علی مباشری » شصت و یک میلیون دلار و دوازده میلیون یورو
دوازده میلیون یورو در بلژیک
نوزده میلیون دلار در مالزی
چهل و دو میلیون دلار در کویت
Ali Mobasheri: 61 million USD; 12 million Euros
12m Euros in Belgium
19m USD in Malaysia
42m USD in Kuwait


محمد نقدی » نود میلیون دلار و صد و چهل و دو میلیون یورو
صد و چهل و دو میلیون یورو در امارات متحده عربی
بیست و چهار میلیون دلار در امارات متحده عربی
شصت و شش میلیون دلار در مالزی
Mohamad Naghdi: 90 million USD; 142 million Euros
142m Euros in the United Arab Emirates
24m USD in the United Arab Emirates
66m USD in Malaysia


فرهاد دانشجو » هفت میلیون و نهصد میلیون دلار
دو میلیون و سیصد میلیون دلار در امارات متحده عربی
پنج میلیون و ششصد هزار دلار در ترکیه
Farhad Daneshjou: 7.9 million USD
2.3m USD in the United Arab Emirates
5.6m USD in Turkey

خسرو دانشجو » هیجده میلیون دلار
یازده میلیون دلار در ترکیه
هفت میلیون دلار در جمهوری چک
Khosro Daneshjou: 18 million USD
11m USD in Turkey
7m USD in the Czech Republic


حمید حسینی
چهار میلیون و دویست هزار دلار در مالزی
بیست و هشت میلیون دلار در امارات متحده عربی
Hamid Hosseini: 32.2 million USD
4.2m USD in Malaysia
28m USD in the United Arab Emirates


محمد باقر خرازی
صد و بیست میلیون دلار در لبنان
هشتاد و شش میلیون دلار در امارات متحده عربی
چهل و دو میلیون دلار در بانک بارکلی افریقای جنوبی
Mohamad Bagher Kharazi: 248 million USD
120m USD in Lebanon
86m USD in the United Arab Emirates
42m USD in Barclays Bank, South Africa


مهدی هاشمی ثمره » چهل و نه میلیون و هفتصد هزار دلار
پنج میلیون و هفتصد هزار دلار در ترکیه
چهل و چهار میلیون دلار در کویت
Mehdi Hashemi Samareh: 49.7 million USD
5.7m USD in Turkey
44m USD in Kuwait


حمید رسایی » هفتاد و شش میلیون دلار و سی و دو میلیون یورو و هیجده میلیون پوند
شصت و دو میلیون دلار در مجارستان
سی و دو میلیون یورو در آلمان
هیجده میلیون پوند در بریتاینا
چهارده میلیون دلار در امارات متحده عربی
Hamid Rasay: 76 million USD; 32 million Euro; £18 million sterling
62m USD in Hungry
32m Euros in Germany
18m Pounds Sterling in Great Britain
14m USD in the United Arab Emirates


حسین موسوی اردبیلی » صد و شصت و سه میلیون دلار
بیست و یک میلیون دلار در کویت
یازده میلیون دلار در امارات متحده عربی
سی و دو میلیون دلار در مالزی
Hossein Mousavi Ardebili: 163 million USA
21m USD in Kuwait
110m USD in the United Arab Emirates
32m USD in Malaysia


علی مباشری » بیست و دو میلیون و چهارصد هزار دلار و هفت میلیون یورو
هفت میلیون یورو در اطریش
بیست و دو میلیون و چهارصد هزار دلار در امارات متحده عربی
Ali Mobasheri: 22.4 million USD; 7 million Euros
7m Euros in Austria
22.4m USD in the United Arab Emirates


حسین شریعتمداری » یک میلیارد و سی و پنج میلیون دلار و شصت و پنج میلیون یورو
دویست و بیست و پنج میلیون دلار در امارات متحده عربی
پنجاه و چهار میلیون دلار در شرکت النخل
شصت و پنج میلیون یورو در بانک " اچ اس بی سی " بریتانیا
صدو پنجاه و شش میلیون دلار در مالزی
شصد میلیون دلار در بانک سنت پیترزبورگ روسیه
Hossein Shariat Madari: 1.035 BILLION USD; 65 million Euros
225m USD in the United Arab Emirates
54m USD in the Alnakhl Company
65m Euros in HSBC Bank, Great Britain
156m USD in Malaysia
600m USD in St. Petersburg Bank, Russia


حسین شاهمرادی » صد و بیست وهفت میلیون دلار
پنجاه و شش میلیون دلار در امارات متحده عربی
شصت و چهار میلیون دلار در مالزی
هفت میلیون دلار در هند
Hossein Shahmoradi: 127 million USD
56m USD in the United Arab Emirates
64m USD in Malaysia
7m USD in India


کامران دانشجو » شصت و هفت میلیون دلار
بیست وچهار میلیون دلار در ژاپن
چهل و سه میلیون دلار در مالزی
Kamran Daneshjou: 67 million USD
24m USD in Japan
43m USD in Malaysia


داود احمدی نژاد » شصت و سه میلیون دلار و چهل و هشت میلیون یورو
پنجاه و پنج میلیون دلار در امارات متحده عربی
چهل و هشت میلیون یورو در امارات متحده عربی
هشت میلیون دلار در بانک سنت پیترزبورگ روسیه
Davoud Ahmadi Nezhad: 63 million USD; 48 million Euros
55m USD in the United Arab Emirates
48m Euros in the United Arab Emirates
8m USD in the St. Petersburg Bank, Russia

عبداله عراقی » دویست و هشتادوهفت میلیون دلار
هشتاد و چهار میلیون دلار در امارات متحده عربی
صد و بیست و هفت میلیون دلار در لبنان
هفتادو شش میلیون دلار در مالزی
مبلغ نامشخصی در حساب مخفی در سوئیس
Abdollah Araghi: 287 million USD
84m USD in the United Arab Emirates
127m USD in The Lebanon
76m USD in Malaysia
An unknown amount in a secret account in Switzerlandبهاءالدین حسینی هاشمی » صد و بیست و پنج میلیون دلار
چهل و پنج میلیون دلار در امارات متحده عربی
هشتاد میلیون دلار در مالزی
Baha-odin Hosseini Hashemi: 125 million USD
45m USD in the United Arab Emirates
80m USD in Malaysiaمحی الدین فاضل هرندی » نود و هفت میلیون دلار
پنجاه و دو میلیون دلار در عمان
چهل و پنج میلیون دلار در عربستان سعودی
Mohi Odin Fazel Harandi: 97 million USD
52m USD in Oman
45m USD in Saudi Arabiaاحمد جنتی » شصد و پنجاه و دو میلیون دلار و چهارصد و پنجاه میلیون یورو
چهارصد و پنجاه میلیون یورو در بلژیک
صد و چهل و سه میلیون دلار در شرکت النخل
صد و بیست و چهار میلیون دلار در امارات متحده عربی
دویست و شصت و هفت میلیون دلار در مالزی
صد و هیجده میلیون دلار در افریقای جنوبی
مبلغ نامشخصی در یک حساب مخفی در سوئیس
Ahmad Jannati: 652 million USD; 450 Euros
450m Euros in Belgium
143m USD in the Alnakhl Company
124m USD in the United Arab Emirates
267m USD in Malaysia
118m USD in South Africa
An unknown amount in a secret account in Switzerland

علی جنتی » صد و نود میلیون دلار و پنجاه و پنج میلیون یورو
سی و پنج میلیون دلار در امارات متحده عربی
صد و پنجاه و پنج میلیون دلار در ترکیه
پنجاه و پنج میلیون یورو در آلمان
مبلغ نامشخصی در یک حساب مخفی در سوئیس
Ali Janati: 190 million USD; 55 million Euros
35m USD in the United Arab Emirates
155m USD in Turkey
55m Euros in Germany
An unknown amount in a secret account in Switzerland


حسین صفار هرندی » پنجاه و هشت میلیون دلار
سی و هشت میلیون دلار در امارات متحده عربی
بیست میلیون دلار در مالزی
مبلغ نامشخصی در یک حساب مخفی در سوئیس
Hossein Safar Harandi: 58 million USD
38m USD in the United Arab Emirates
20m USD in Malaysia
An unknown amount in a secret account in Turkey


مرتضی رفیق دوست » صد و بیست میلیون یورو
صد و بیست میلیون یورو در آلمان
مبلغ نامشخصی در یک حساب مخفی در سوئیس
Morteza Rafighdoust: 120 million Euros
120m Euros in Germany
An unknown amount in a secret account in Switzerlandم- ه یا ح، پارسا » پنجاه و پنج میلیون دلار
چهل و سه میلیون دلار در ترکیه
دوازده میلیون دلار در مالزی
M H Parsa: 55 million USD
43m USD in Turkey
12m USD in Malaysia

فاطمه عسگر اولادی » پنجاه و نُه میلیون دلار
چهل و سه میلیون دلار در قطر
شانزده میلیون دلار در ترکیه
Fatemeh Asgar Oladi: 59 million USD
43m USD in Qatar
16m USD in Turkey


علی اکبر محتشمی » چهارصد و ده میلیون دلار
صدو بیست و پنج میلیون دلار در شارجه
هشتاد و پنج میلیون دلار در کویت
دویست میلیون دلار در مالزی
مبلغ نامشخصی در یک حساب مخفی در سوئیس
Ali Akbar Mohtashemi: 410 million USD
125m USD in Sharjeh
85m USD in Kuwait
200m USD in Malaysia
An unknown amount in a secret account in Switzerland


یاسر بهرامانی هاشمی » چهارده میلیون دلار و بیست و چهار میلیون یورو
بیست و دو میلیون یورو در آلمان
دوازده میلیون یورو در اطریش
چهارده میلیون دلار در امارات متحده عربی
Yaser Bahramani Hashemi: 14 million USD; 24 million Euros
22m Euros in Germany
12m Euros in Austria
14m USD in the United Arab Emiratesغلامعلی حداد عادل » پنجاه و هفت میلیون دلار
دوازده میلیون دلار در ترکیه
دو میلیون و چهارصد میلیون دلار در مالزی
چهل و سه میلیون دلار در امارات متحده عربی
Gholam Ali Haddad Adel : 57.4 USD
12m USD in Turkey
2.4m USD in Malaysia
43m USD in the United Arab Emirates


منبع : من گزارش می دهم از شبکه سی ان ان شماره سند 421699
 Source: http://ireport.cnn.com/docs/DOC-421699


No comments: