Saturday, May 24, 2014

فهرستِ نشانی پیوندها(لینک ها) برای دانلود کتابهایم در مدیا فایر - گیل آوایی

توجه: هر کتابی در این فهرست، فقط پس از دانلود کردن قابل خواندن می باشد. 


.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
73-haruki-murakami-in-Persian-GilAvaei-هاروکی-موراکامی-فارسی-گیل-آوایی.pdf
.
74-3writers-3stories-gilavaei-سه_داستان_از_سه_نویسنده-گیل_آوایی.pdf
.
75-دو_داستان_از_تونی_موریسن_و_رابرت_استون-ترجمه_فارسی-گیل_آوایی.pdf
.
76- داستان-کینو-هاروکی-موراکامی_فیلیپ-گابریل_گیل_آوایی.pdf 
.
77- داستان-یک_مرگ-_استفن_کینگ-ترجمه-گیل_آوایی.pdf  
.
.
 .
 .

  .
.
.
.
.
  .
.
.
.
 .
.
.


 

توجه: در این فهرست، از داستانهای آلیس مونرو(ده داستان) و داستانهای استیون میلهاوزر(شش داستان) فقط مجموعه های این داستانها آورده شده اند.

No comments: