Thursday, April 11, 2013

داستان " تابستانِ 38 " اثر کالم توبین، نویسنده ایرلندی/بریتانیایی با برگردان فارسی: گیل آوایی

یک اشاره:
این داستان را در سایت نیویورکر خواندم. داستانی ست با ساخت و پرداخت ماهرانه که برای علاقمندانِ داستان شاید جالب باشد. از همین نگاه، آن را به فارسی برگردانده ام. شیوه نگارش "توبین" در این داستان بسیار روان، ساده، ماهرانه است. هارمون...ی و پیوند ساده در عین حال جذاب ماجراها، ویژگی ای ست که خواننده را تا آخر داستان می کشاند. تمامی پانویسها با توضیحاتِ آن از من است. این پانویسها را برای سهولت درک یا آگاهی خواننده در پیگیری متنی که می خواند آورده ام. جاهایی که بلحاظ همسانی ضمیر در فارسی اما متفاوت در انگلیسی، سبب اشتباه می شده، از اسمها استفاده کرده ام که در متن اصلی چنین نیست مثلا ضمیر " او" در انگلیسی (
He & She ) برای زن و مرد متفاوت است و در متن کاملا مشخص است اما در فارسی برای زن یا مرد فقط " او" می آید که مرد یا زن بودن ضمیر با تکرارشان در یک متن، قابل تشخیص نیست. زمانهای جملات را گاه به ناگزیر تغییر داده ام مثلا از ماضی بعید، به ماضی مطلق یا ساده نوشته ام. هر چه هست تلاش کرده ام اصالت متن و نگارش نویسنده در برگردان فارسی حفظ شود و از بکار گیری سلیقه شخصی در بدست دادن متنی جدا از آنچه در اصل بوده خودداری کرده ام. این که چه باشد به شما خواننده گرامی وا می گذارم، تا چه پیش آید و چه در نظر افتد

با مهر

گیل آوایی
بیست و دوم فروردین 1392/دهم آوریل 2013

  برای دانلود همینجا کلیک کنیدNo comments: